katsuooshiroのブログ

タイー日の翻訳を趣味としております。

母の愛

------------------------------
ความรักของแม่..
母の愛
------------------------------
ความในใจของแม่คนหนึ่ง : เราไม่เคยมีบุญคุณต่อกัน
とあるお母さんの胸の内:
私は与える恩恵なんてありません。


เมื่อหนูโตขึ้น หนูอาจจะได้ยินใครๆในสังคมบอกหนูว่า
"ต้องกตัญญูรู้คุณพ่อแม่"
あなたが大きくになった時、貴方は、
“親孝行しなければいけません”と言う
言葉を社会の誰からか
耳にするでしょう。


ในฐานะที่วันนี้แม่ได้เป็นแม่ของหนู
あなたの母になった今日、この日に


แม่อยากบอกให้รู้ไว้จากใจของแม่เองว่า...
お母さんは心から貴方に知って
欲しいことがあるの....


อย่าต้องเลือกอะไรในชีวิตที่ไม่ได้คิด ไม่ได้ต้องการ
何の希望も持たない
何の志もない人生から何かしらを選択しようとしてはいけません。


เพียงเพราะแค่อยากกตัญญูกับพ่อแม่
อย่าต้องเสียสละอะไรไปในชีวิต
ただ単に両親への親孝行を
したいばっかりに貴方の人生の中で
自らを犠牲にしてはいけません。


เพียงเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่พ่อแม่จะไม่ชอบ
อย่าต้องยอมแลกความสุขของชีวิตกับอะไร
ただ単に両親が好まないから
と言う配慮だけの、あやふやな物と
自分の人生の幸せを交換なんかしてはいけません。


เพียงเพราะคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ต้องการ
ただ単に両親が望まない物と
言(い)う思(おも)いだけで....。


ชีวิต..."เป็นของลูก"
人生...“あなたの人生なのよ。”


จงหวงแหนจิตวิญญาณของการใช้ชีวิตของตัวเอง
自分の生きる姿勢を司る魂をこよなく愛しなさい。


อย่าเชื่อใครที่บอกให้ขายความสุขหรือความฝันของทั้งชีวิต...
ให้กับ"ความกตัญญู"
親孝行に全人生の夢や幸せを売り渡せ、などと言う人の
言葉を信じてはいけません。


แม่ไม่คาดหวังอะไรจากหนู
お母さんは、あなたから何も望んでは、いません。


แม่ไม่ได้มีหนูเพื่อมารับใช้ความต้องการอะไรในชีวิตแม่
お母さんは、お母さんの生活の中で、
何かして欲しい事を得るために
貴方を生んだのではありません。


ถ้าวันหนึ่งที่หนูอยากจะทำอะไรให้พ่อแม่ แม่อยากให้หนูทำด้วยความรัก..ไม่ใช่เพราะใครบอกให้กตัญญู เพราะสำหรับแม่...
いつの日か、あなたが両親に何かしてあげたいなら、誰かに言われた親孝行なんかじゃあなくて、お母さんの為にあなたが心を込めた事やって欲しいの...。


"เราไม่เคยมีบุญคุณต่อกัน"
お母さんは、与える恩恵なんてありません。
หนูไม่เคยร้องขอแม่ ให้ช่วยทำให้หนูเกิดมา
あなたはお母さんに私を産んでなんて
頼んだ事んかありません。


การมีหนู เป็นการตัดสินใจของแม่
あなたを生んだのは、お母さんが決めたこと。


การเลี้ยงดูหนูอย่างดีที่สุด จึงเป็น "หน้าที่ของแม่"
そして、あなたへの最高の教育は、
“お母さんの義務”になったの。


หน้าที่...ที่แม่ไม่เคยนับว่าเป็น"บุญคุณ"
でも、お母さんはあの義務を、与たえた恩恵だなんて思ったことなんかありません。


ถ้าเชื่อตามพุทธศาสนาว่า "การเกิดเป็นทุกข์"
もし、仏教にのとって信条とするなば、“誕生は苦しみ”


แม่ทำให้หนูต้องเกิดมาอยู่กับการว่ายเวียนกับสุขทุกข์
เพียงเพื่อเป็น"ความสุขของแม่"
お母さんは、“お母さんの幸せ” の為だけに、あなたを生んで苦しみを巡らせながら
泳がせているの。


แม่ซะอีก...ที่อาจจะเป็นหนี้บุญคุณของหนู
お母さんだって、あなたに恩義を感じている。


ใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญาณที่เป็นอิสระเถอะนะลูก
あなたは、自由な魂で生きて行きなさい。


แม่ไม่เคยคาดหวังให้หนูต้องทำอะไรเป็นการตอบแทน
お母さんは、あなたがお母さんに報いるため
何かをさせるなんて思った事なんてありません。


เพราะการมีความสุขในทุกวัน กับการที่มีหนูให้รัก
なぜなら、毎日の幸せは、
親愛なるあなた共にあるから。


สำหรับแม่... นี่เป็นการตอบแทน...ที่มากเกินพอ
お母(かあ)さんには...それだけで十分なお返しだから。


รักลูกเสมอ
いつまでもあなたを愛しています。


แม่
母(はは)หมอโอ๋
ドクターオー
เลี้ยงลูกนอกบ้าน
課外教育
จาก:ความลับของความสุข
出典:幸せの秘密